Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barbarri/park.in.ua/www/wp-content/themes/oldschool/template-parts/page/category-section.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barbarri/park.in.ua/www/wp-content/themes/oldschool/template-parts/page/category-section.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barbarri/park.in.ua/www/wp-content/themes/oldschool/functions.php on line 737

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barbarri/park.in.ua/www/wp-content/themes/oldschool/functions.php on line 738

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barbarri/park.in.ua/www/wp-content/themes/oldschool/functions.php on line 710

Оголошено результати 4-го конкурсу проектів програми Темпус IV для України

Оголошено результати 4-го конкурсу проектів програми Темпус IV для України
Оголошено результати 4-го конкурсу проектів програми Темпус IV для України

Як повідомляє сайт Європейської Комісії, виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури завершило відбір проектів у рамках четвертого конкурсу Програми Темпус IV. До кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування Європейським Союзом, включено 63 проектних пропозиції, з них дев’ять – за участю українських університетів.

Відбір проектів здійснювався за критеріями, проголошеними на початку конкурсу, за участю незалежних експертів, національних органів влади, представництв Європейського Союзу і Національних Темпус-офісів у країнах-партнерах.

Остаточне рішення приймав Комітет з відбору, який керувався означеними критеріями та іншими підставами, а саме: намаганнями підтримати, насамперед, проекти у межах напряму «Структурні заходи» та багатонаціональні проекти, а також забезпечити географічний баланс представництва різних країн-партнерів.

Щирі вітання проектним командам переможцям!

За участю українських партнерів рекомендовані до фінансування наступні проекти:
Спільні багатонаціональні проекти:

1) Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентнісного підходу в Вірменії, Грузії та Україні (516613-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS-JPHES Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine).
Партнери від України:Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національна металургійна академія України, Одеський національний політехнічний університет, Торгівельно-Промислова Палата України.

2) Модернізація медичної освіти у країнах Східного Сусідства (516664-TEMPUS-1-2011-1-UKTEMPUS-JPCR Modernising Undergraduate Medical Education in EU Eastern Neighbouring Area).
Партнери від України: Івано-Франківський національний медичний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Центр тестування при МОЗ України.

3) «Бакалаврат та магістратура з соціальної психології для вирішення проблем міграції в Росії, Україні та Казахстані» (516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour intervenir auprиs des publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan).
Партнери від України:Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство соціального захисту України, Кримський інженерно-педагогічний університет, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Донецький ліцей № 37, Студентська профспілка Кримського інженерно-педагогічного університету, ГМО «Міленіум», Асоціація «Архадаш».

4) Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Казахстані (516813-TEMPUS-1-2011-1-LTTEMPUS-JPCR Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU,UA and IL).
Партнери від України: Національний гірничий університет, Одеський державний економічний університет, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Торгівельно-промислова палата Криму.

5) Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища (516911-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPCR Development of Regional Interdisciplinary Post-Graduate Energy and Environmental Law Studies).
Партнери від України:Національна академія юридичних наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», Хмельницький національний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет, Національний університет «Харківський авіаційний інститут».

6) Автоматизація/ Мехатроніка: Магістерська програма та подвійний диплом (517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics).
Партнери від України: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Севастопольський національний технічний університет, Житомирський державний технологічний університет, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

7) Створення сучасної магістерської програми з промислової екології (517346-TEMPUS-1-2011-1-SETEMPUS-JPCR Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology).
Партнери від України: Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Чернігівський державний технологічний університет, Асоціація енергоефективної інженерії України.

8) Комунікаційні та інформаційні технології задля посилення безпеки та ефективності руху: EU-RU-UA Магістерська та PhD програми з систем транспортної безпеки (517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic Flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems).
Партнери від України: Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Академіка В.Лазаряна, Житомирський державний технологічний університет, Одеський національний морський університет.

Національний проект Структурних заходів:

1) Національна система забезпечення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри (516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR Towards Trust in Quality Assurance Systems).
Партнери від України: Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Український католицький університет (Львів), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна Акредитаційна Комісія, Вища Атестаційна Комісія, Національна академія педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Українська асоціація студентського самоврядування, Парламентський комітет з питань освіти та науки.

Детальна інформація розміщена на сайті Виконавчого агентства: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php

Програма Темпус (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти.

За результатами попредніх 3-х конкурсів програми Темпус IV з участі партнерів з України запроваджується 29 проектів, серед яких 26 — спільних проекти — Joint Projects (з яких 5 — національні проекти), 3 проекти для структурних заходів — Structural Measures.

Запровадження програми координує Національний Темпус-офіс в Україні(www.tempus.org.ua)

Часть Харькова 13 июля останется без воды

Специфика работы бухгалтера, как овладеть ремеслом?

Тебе также понравится

Написать администратору сайта